• info@60.lt
  • Gimtadienio sveikinimai

    Štai atėjo diena. Kažkada dovanojusi tau gyvenimą. Tad brangink ją, būk laiminga. Ir džiaukis jos dovanotomis akimirkomis.
  • Žydrą dangų, laimę ir meilę, gražiausius žiedus, pagaliau - visa tai, kas brangiausia, skiriu gimimo dienos proga.
  • Jau 50 kartų paukščiai parskrido. Jau 50 kartų nužydo žiedai. Jau 50 kartų žemėj gyventa. O rodos dar tiek mažai.
  • Balta šarma papuošė Jūsų plaukus, Kaip greit prabego 50 vasarų žalių. Daug liepų nužydėjo, o dienos bėga ir nelaukia. Daug džiugių, linksmų,laimingų valandų.
  • Gimimo dienos proga tegul tau skamba pats gražiausias valsas, pati skambiausia daina. O nebylus mano žodžiai teprimena neblėstantį sveikinimą.
  • Būk laiminga(s) tame sapne. Kurį žmonės vadina gyvenimu. 50 metų sukakties proga Noriu palinkėti visa kas gražu ir gera, Kas atveria duris į laimę ir džiaugsmą.
  • Ėjo metai po vieną, tau kažka nešdami. Sutinki ir šia diena neramia širdmi. Daug metų prabėgo, su daina ir džiaugsmu. Lai skambesnis už dainą, šis gimtadienis bus.
  • Visi per daug skubame gyventi ir per mažai sustojame, kad pasidžiaugtume tuo ką turime, todėl noriu Tau palinkėti, kad: dažniau sustotum ir pauostytum žydinčias alyvas, dažniau stebėtum tuos auksinius saulėlydžius, dažniau apkabintum Tau brangius žmones, ir pasivaikščiotum per rasotą žolę, dažniau žiūrėtum į žvaigždėtą dangų, ir dažniau atleistum sau ir kitiems, ir svarbiausia, kad dažniau suvoktum, koks gražus yra Tavo gyvenimas!