• info@60.lt
  • Gimtadienio sveikinimai

    Jau 70 kartų paukščiai parskrido. Jau 70 kartų nužydo žiedai. Jau 70 kartų žemėj gyventa. O rodos dar tiek mažai.
  • Balta šarma papuošė Jūsų plaukus, Kaip greit prabego 70 vasarų žalių. Daug liepų nužydėjo, o dienos bėga ir nelaukia. Daug džiugių, linksmų,laimingų valandų.
  • Būk laiminga(s) tame sapne. Kurį žmonės vadina gyvenimu. 70 metų sukakties proga Noriu palinkėti visa kas gražu ir gera, Kas atveria duris į laimę ir džiaugsmą.
  • Ėjo metai po vieną, tau kažka nešdami. Sutinki ir šia diena neramia širdmi. Daug metų prabėgo, su daina ir džiaugsmu. Lai skambesnis už dainą, šis gimtadienis bus.
  • Visi per daug skubame gyventi ir per mažai sustojame, kad pasidžiaugtume tuo ką turime, todėl noriu Tau palinkėti, kad: dažniau sustotum ir pauostytum žydinčias alyvas, dažniau stebėtum tuos auksinius saulėlydžius, dažniau apkabintum Tau brangius žmones, ir pasivaikščiotum per rasotą žolę, dažniau žiūrėtum į žvaigždėtą dangų, ir dažniau atleistum sau ir kitiems, ir svarbiausia, kad dažniau suvoktum, koks gražus yra Tavo gyvenimas!
  • Te niekad neapleis Energija sparnuota, Ir akys šilumą Jaunatvišką teskleis. Širdis tikėjimo žiedais apvainikuota, Te niekad pavargti Tau neleis.
  • Visus aplanko jubiliejus, Visus jis papuošia žiedais.. Iš taurių krištolinių liejas Šampanas tviskančiais purslais.. O dienos liūdnos ir laimingos Iš štirpsta džiaugsmo šurmuly.. Te nieko šiandien Tau nestinga - Aplinkui šypsos artimi.
  • 70 - tąjį kartą rudenio kaskadom, Žyra lapai, žyra snaigės ant takų. Daug kelių vingiuotų dar rytojai žada, Linkim, kad praeit juos Jums nebūt sunku.