• info@60.lt
  • Gimtadienio sveikinimai

    Jau 80 kartų paukščiai parskrido. Jau 80 kartų nužydo žiedai. Jau 80 kartų žemėj gyventa. O rodos dar tiek mažai.
  • Balta šarma papuošė Jūsų plaukus, Kaip greit prabego 80 vasarų žalių. Daug liepų nužydėjo, o dienos bėga ir nelaukia. Daug džiugių, linksmų, laimingų valandų.
  • Te niekad neapleis Energija sparnuota, Ir akys šilumą Jaunatvišką teskleis. Širdis tikėjimo žiedais apvainikuota, Te niekad pavargti Tau neleis.
  • 80 - tąjį kartą rudenio kaskadom, Žyra lapai, žyra snaigės ant takų. Daug kelių vingiuotų dar rytojai žada, Linkim, kad praeit juos Jums nebūt sunku.
  • Tai kas, kad smilkiniai jau bala, Tai kas, kad skauda ką ir būna neramu. Gerai, kad širdyje jaunystė nesušala. Gerai, kad tu gyventi, juoktis, dirbti i vis gali. Laimingas, kad ištiest pagalbos ranką. Patart, paguost, padėt gali, Kad tau vis dar jėgų užtenka. Ir nuovargio perdaug dar nejauti. Te neužgesta tavo laimės švyturys. Te nepavargsta stiprios rankos ir širdis. Laimingas būki visada su jauna šypsena veide
  • Daug laimės ir sveikatos norim palinkėti. Ir metų dar daug prasmingų ir ilgų, Ir kad širdis dar vis ilgai plazdėtų, Nors plaukai pasidabravę jau šerkšnu.
  • Papuošti sidabru smilkiniai, O širdy viešpatauja ramybė. Išauginti vaikai, nugalėti vargai, Praeity vėl praėjusių metų grožybė. Tad būkit laimingi ir r gyvenkit ilgai, Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais Eina metai žingsniukais mažais.