• info@60.lt
  • Gimtadienio sveikinimai

    Jau 90 kartų paukščiai parskrido. Jau 90 kartų nužydo žiedai. Jau 90 kartų žemėj gyventa. O rodos dar tiek mažai.
  • Balta šarma papuošė Jūsų plaukus, Kaip greit prabego 90 vasarų žalių. Daug liepų nužydėjo, o dienos bėga ir nelaukia. Daug džiugių, linksmų, laimingų valandų.
  • Tegul kaskart skaisčiau Jums žydi gėlės, Te šypsena kasdien jaunesnė būna, O metai tegul neskuba su vėju, O kuo ilgiau pas Jus te užsibūna.
  • Gyvenimo keliuos dažnai Tai darganos, tai liūtys. Tu visuomet linksma, judri, Tik retkarčiais nuliūdus. Tu čia ir ten, ir vėl šalia - Lyg bitė darbininkė. Daug metų šilumos pilnų Tau artimieji linki.
  • Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas, Ir nueitų dienų graži rimtis. Lai būsimieji metai būna Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys
  • Prabėgo metai tarsi rūkas kloniais, Tarsi daina vakarė sutemų. Nuskriejo metai tarsi pienės pūkas, Pribarstė plaukus žiedlapių baltų. Jų buvo ir prasmingų, ir laimingų, Ir tarsi akmenys sunkių. Užtat šiandieną iš širdies tau linkim Laimingų metų ir ilgų.
  • Dienos barstė džiaugsmo ir skausmo žiedlapius, tarsi rudeniniai lapai biro rūpesčiai, kaip vanduo upėje skubėjo metai. Jie nusinešė jaunystės nerimą, pastatė ir sugriovė ne vieną svajonių pilį, tačiau mainais padovanojo gyvenimiškąjį patyrimą ir išmintį, įrašė į širdį daug šviesių prisiminimų. Šio gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug gražių akimirkų kasdienybėje, puikių laimėjimų darbų verpetuose. Tegul metų bėgimas, palietęs smilkinius, niekada nepakeičia akių ir širdies šilumos. Lai rankos greit nepavargsta, o gyvenimo takas tebūna ilgas ir šviesus.