• info@60.lt
  • Gimtadienio sveikinimai

    Štai atėjo diena. Kažkada dovanojusi tau gyvenimą. Tad brangink ją, būk laiminga. Ir džiaukis jos dovanotomis akimirkomis.
  • Ne šiandien - seniai, Iš paslaptingos tylos Tu į šeimą svečiu atėjai. Atmerkus akis dar bijojai šviesos, Švelnų motinos žvilgsnį sekei. Gimimo diena - gražiausia diena, Kaip saulės šviesa nuostabi. Ji tik viena atvere duris į kelią, kuriuo tu eini! Sėkmės peržengiant ()-ojo gimtadienio slenkstį
  • Gyvenk ne dulkele, ne smilga pakelės. Lakštingala ne visą naktį suokia. Gyvenimo prasmės ir laimės dideles. Lengvai nepažadėk, pigiai neatiduok. Už viską užmokėt tik širdimi gali. Už rūgio varpą, debesėlio spalvą. Žeme eik išdidi, kaip tie beržai žali. Aukštai, aukštai iškėlus galvą.
  • Bus dar daug gražių vasarų. Bus dar daug žydinčių pavasarių. Bus geros ir blogos ašaros. Bus mylimos lūpos ir akys. Bus dar visko, nes tau tik ((16)) )-ka.
  • Sakytum dar vaikystė. Ir šulinys dar neišsemtas ir per mažai suklysta. Nesvarbu, kad ramunės tavo svajonių sode žydi 10-tą kartą. Dar slypi seniai laukti žodziai, kuriuos tau reikės ištarti.
  • Už lango ruduo, bet tavo širdyje šiandien pavasaris. Linkiu, kad visada būtum tokia, kaip šį savo gimtadienį.
  • Jau (penkioliką) metų praėjo, Kai supaisi lopšely maža. Jau auksinė žvaigždutė žėrėjo, Kai tarei pirmą kartą mama.
  • Teaušta šis saulėtas Gimtadienio rytas Papuoštas vaikystės žiedais!