• info@60.lt
  • Kovo 8 sveikinimai

    Su pirmaisiais pavasario varpeliais, Su pirmąja vyturėlių giesme. Laimės, Džiaugsmo, Sveikatos, energijos Linkiu kovo 8-osios proga
  • Moters dalia tikrai sunki, bet nepalūžtame kely. Mes mokam džiaugtis ir mylėti, svajoti, juoktis ir kentėti. Linkiu stiprybės, ištvermės, sveikatos i ir geros kloties. Sveikinu su gražiausia švente - Moters diena!
  • Tegul kaitri pavasario saulė nutirbdo sniegą ir ledus. Teatneša ji laimę, džiaugsmą ir šviesą širdyje. Į jūsų širdį ir namus atneša daug meilės. Nuoširdžiausi sveikinimai moters diena.
  • Su auštančiu pavasariu, Su vyturio daina, Su žibučių puokšte, Kovo 8-osios proga.
  • Uždekim pačios sau žvakes ir prisipilkim taurę vyno ir nuo pat ryto imkim švęst, kad vakare mus atsimintų vyrai.
  • Žemės grožis - gėlių žiedai, Gyvenimo grožis - moterų šypsenos Tad žydėkit ilgai, ilgai Ir džiuginkite savo artimus Moterišku gerumu, švelnumu.
  • Te visad šviečia saulė, Te visad lūpose žaidžia šypsnys, O akyse - juokiasi mėlynos žibutės. Su Kovo 8-ąja!
  • Lai neišblėsta šypsena, Lai krenta vyrai tau po kojom, Ir būk tarytum danguje - Šiandien Kovo 8-oji!