• info@60.lt
  • Kovo 8 sveikinimai

    Teaušta gražus, saulėtas rytas, Tečiulba aistringai paukštelių balsai. Težydi ir klesti Jūsų gyvenimas Tebūna nuklotas gražiausiais žiedais!
  • Būkime kaip kulkos... Kurios atjungia vyrams smegenis... Perskrodžia širdį... Pereina per kišenę... ...ir išeina kada nori...
  • Mielosios moterys! Pavasario saulė nušvito meiliai, Ir juokiasi, širdį vilioja, Pakilo į dangų aukštai vieversiai Ir sveikina Jus, n nes jau KOVO 8-OJI! Su KOVO 8-ĄJA, mielosios. Tegul išsipildo jūsų slapčiausi troškimai ir visos gražios svajonės tegul tampa realybe! Būkite laimingos!
  • Jūs galit žavesiu, pagalba Grąžinti taiką ėį sugriautas sielas Ir pasidalijusius miestus. Tebus Jūsų šypsena atpildu tam, Kurs savyje nugali neapykan ntą. Jūsų gailestingumas tebūnie Kiekvieno skausmo atpildu, Jūsų grožis tebūnie Nežūstančiu grožybių įkvėpimu. Ir jūs būkite - iki savo jėgų Paskutinės ribos - Tautų išgelbėtojos.
  • Dėkok, kad moterim gimei, kad gražumu prilygsti rožės žiedui. Kad Ievos seserim tapai Ir tik tai tu gali sparnus suteikti vyrui. Kai šitiek turtų tav vyje, Būk neapsakomai laisva! Tai kas, kad žmonės nesakys - Ji gera, Svarbiausia, kad - ji laiminga! Su pačia nuostabiausia diena, Moters diena!
  • Mieloji, Moters dienos proga linkiu ilgų gyvenimo metų, geros sveikatos. Visada būkit linksma ir laiminga.
  • Nosį į viršų, papus į priekį, Nenusimink, jei be tulpės lieki. Jeigu iš pykčio daužosi širdis, Diagnozė tokia: tu moteris. Su mūsų diena.
  • Tavo balsas girdisi visur, net manoje širdy. Jis švelnus ir išsiskiria iš visų kitų. Tad leisk pasveikinti tave su Moters diena!