• info@60.lt
  • Vardadienio sveikinimai

    Teišaušta laimingas vardadienio rytas, Atnešantis tau laimę ir džiaugsmą! Linkiu geros sveikatos ir sėkmės darbe.
  • Tik vieną vardą mums motulės skiria. Ne kaip puošmeną jį dovanoja… Juk dažnai ne vardą, o žmogų giria, Ir tik jam atiduoda viską ar dėkoja.. Su vardadieniu broluži!
  • Daug mielų žmonių, eis Tave ir sveikins, dovanos Tau puokštes nuostabių gėlių… Išliks Tau atminty daug gražių atsiminimų, Kuriuos su malonumu prisiminsi Tu… Sveikinam vardo dienos proga!
  • Per ūkanas, per gūdžią naktį, Pro tylinčias pušų šakas Aš ateinu su paprasčiausiais žodžiais, Pasveikint vardo dienoje tavęs.
  • Lai tavo vardą pagarba lydės, Kaip žmogų lydi amžinai šešėlis. Lai tavo vardas pelenuos žibės, Ir te nedrįsta abejot verte jo joks praeivis. Te tavo vardas šiluma virpės, Kiekvieną kviesdamas pažvelgt į šviesą. Tegu jis naktį švyturiu vis kvies, Paklydusį surasti uosto vėsą.
  • Nusišypsok – tai Tavo rytas, Ir Tau išsiskleidė visi žiedai… Nesigrežiok atgal, Pajusk – tai Tavo šventė… Draugai geriausi šiandien su Tavimi!
  • Tą vardadienio rytą saulėtą, Lai pasveikins lakštučių balsai. Aš vainiko nunešt negalėsiu, Lai šie žodžiai tau bus lyg žiedai.
  • Uždėk savo vardui karūną, nukaldinęs ją iš vertingų darbų. Tegu joje deimantai žiba, išaugę iš tavo minčių ir darbų. Paimk savo vardą už rankos ir eiki per žemę su juo išdidžiai, Lai vėtros gyvenimo trankos, žmogus gimęs pergalėms, sieks jų tvirtai.