• info@60.lt
  • Vardadienio sveikinimai

    Teišaušta laimingas vardadienio rytas, Atnešantis tau laimę ir džiaugsmą! Linkiu geros sveikatos ir sėkmės darbe.
  • Tik vieną vardą mums motulės skiria. Ne kaip puošmeną jį dovanoja… Juk dažnai ne vardą, o žmogų giria, Ir tik jam atiduoda viską ar dėkoja.. Su vardadieniu broluži!
  • Per ūkanas, per gūdžią naktį, Pro tylinčias pušų šakas Aš ateinu su paprasčiausiais žodžiais, Pasveikint vardo dienoje tavęs.
  • Nusišypsok – tai Tavo rytas, Ir Tau išsiskleidė visi žiedai… Nesigrežiok atgal, Pajusk – tai Tavo šventė… Draugai geriausi šiandien su Tavimi!
  • Tą vardadienio rytą saulėtą, Lai pasveikins lakštučių balsai. Aš vainiko nunešt negalėsiu, Lai šie žodžiai tau bus lyg žiedai.
  • Šioj žemėj viskas turi savo vardą: Gyvūnai, paukščiai, augalai, daiktai. Na, o žmogus dar turi savo vardą šventą, Su juo ir sveikinu, linkėdamas tau laimės nuoširdžiai
  • Daug laimės, džiaugsmo, saulėtų dienų ir ilgų, sveikų gyvenimo metų vardo dienos proga tau linkiu.
  • Tarp daug linkėjimų gražiausių Sakytų Tau šiandieną, Daug džiaugsmo, laimės valandų, Linkiu tau Vardo dieną.