• info@60.lt
  • Vardadienio sveikinimai

    Šioj žemėj viskas turi savo vardą: Gyvūnai, paukščiai, augalai, daiktai. Na, o žmogus dar turi savo vardą šventą, Su juo ir sveikinu, linkėdamas tau laimės nuoširdžiai
  • Daug laimės, džiaugsmo, saulėtų dienų ir ilgų, sveikų gyvenimo metų vardo dienos proga tau linkiu.
  • Tarp daug linkėjimų gražiausių Sakytų Tau šiandieną, Daug džiaugsmo, laimės valandų, Linkiu tau Vardo dieną.
  • Sveikinu su vardo diena! Linkiu įkvėpimo naujiems darbams pradėti ir išmonės jau pradėtiems pabaigti, kad viskas tau sektųsi ir negandos aplenktų. Linkiu ir toliau sėkmingai valdyti savo gyvenimo laivą ir būti savo laimės kalviu.
  • Su vardadieniu tave! Visiems mums, tavo draugams ir artimiesiems, labai pasisekė, kad esi šalia. Sveikinu ir linkiu sėkmės visuose pradėtuose darbuose. Būk laimingas ir linksmas visada ir visur.
  • Uždėk savo vardui karūną, nukaldinęs ją iš vertingų darbų. Tegu joje deimantai žiba, išaugę iš tavo minčių ir darbų. Paimk savo vardą už rankos ir eiki per žemę su juo išdidžiai, Lai vėtros gyvenimo trankos, žmogus, gimęs pergalėms, sieks jų tvirtai.
  • Atverk duris, atsirakink tu širdį , – Tegu sueina draugės ir draugai, Tikri bičiuliai Tavo sielą girdi, Ir bus ištikimi ilgai.