• info@60.lt
  • Krikštynų sveikinimai

    Iš mažučio- į didutį. Iš silpnučio – į galingą. Iš gležnučio – į stipruolį. Auk, vaikeli, būk linksmuolis, Būki sveikas ir labai laimingas!
  • Krikšto tėveliams palinkėsim sėkmės, Jie rūpintis krikšto vaikeliu turės, Paguosti nelaimėj ar dalintis džiaugsmais, Visad patarti, būt geriausiais draugais.
  • Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės, Žaislai prasijuokia kartu su tėveliu. Mažuti, stiebkis, auk didutis, Tavęs daug laukia nuostabių dienų.
  • Tegu žiedai išpuoš kiekvieną šventę, Kaip veidą puošia lūpų šypsena, Tegu krūtinės džiaugsmas neaplenkia Ir laimė nesibaigia niekada.
  • Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, Švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys.. Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, Sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.
  • Tau, vaikeli, dovanojam mes ramunių pievą, Garbanotą debesėlį ir švelniausią vėją. Tavo šypsena tyra, šviečia mums kaip saulė. Tu brangiausias mums esi visame pasauly!
  • Kiekvienam gimusiam angelui Dievas užrašo: Ant delno - laimę, Ant lūpų palieka Meilę, Širdy - Tikėjimą, Akyse - Viltį. Lai Tave visada globoja mažas angeliukas..
  • Tegul krikšto žvakutės liepsnelė Niekada neužgęsta širdy. Tegul neša tik viltį ir laimę, bei neleidžia paklysti gyvenimo kely!