• info@60.lt
  • Krikštynų sveikinimai

    Tegu žiedai išpuoš kiekvieną šventę, Kaip veidą puošia lūpų šypsena, Tegu krūtinės džiaugsmas neaplenkia Ir laimė nesibaigia niekada.
  • Mažas vaikeli, miegoki ramiai Krikšto žvakutė Tau švies taip gražiai. Tau angeliukas sapnelį atsiųs, Krikšto mamytė lopšinę niūniuos. Šią didžią dieną rūbeliais baltais Tu pasipuošęs lyg vyšnių žiedais. Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai, Mažas vaikelis jau Dievo sūnelis.
  • Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, Švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys.. Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, Sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.
  • Tau, vaikeli, dovanojam mes ramunių pievą, Garbanotą debesėlį ir švelniausią vėją. Tavo šypsena tyra, šviečia mums kaip saulė. Tu brangiausias mums esi visame pasauly!
  • Priimk šią dovaną sūnau/dukryt – tikėjimą Telydi tavo kelią jis nuo pat mažens, Lai meilė, gėris ir dorumas Tavoj širdutėj visąlaik gyvens. Te saugo tave Dievas visagalis Padėdamas keliaut painiais gyvenimo keliais, Te įkvepia tau norą ir gebėjimą Dalintis su žmonėm gerais darbais
  • Tavo vaikiškas mažas pasaulis Dar apgaubtas stebuklų skraiste, Ir veidukas dar švyti kaip saulė, Kai miegodama šypsais sapne. Tu tyra ir trapi asmenybė, Dar nei melo, klastos nežinai. Tavo vaikiškas mažas pasaulis Tegul lieka toks labai ir labai ilgai!
  • Kiekvienam gimusiam angelui Dievas užrašo: Ant delno - laimę, Ant lūpų palieka Meilę, Širdy - Tikėjimą, Akyse - Viltį. Lai Tave visada globoja mažas angeliukas..
  • Tegul krikšto žvakutės liepsnelė Niekada neužgęsta širdy. Tegul neša tik viltį ir laimę, bei neleidžia paklysti gyvenimo kely!