• info@60.lt
  • Krikštynų sveikinimai

    Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys.. Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.
  • Nušviesk bažnyčią savo šypsena, šiandien išaušo tavo Krikšto diena, Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo, Nusiris nuo širdies nuodėmingas akmuo.
  • Krikštynos - tai šventė mūsų širdy, Iš dangaus nusileidžia angeliukai balti, Šypsosi giminės ir krikšto tėvai, Šiandien tu, kūdikėli, krikščioniu tapai.
  • Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo, tėvai turbūt sudrebintų žemės rutulį. Jei kūdikėlio gyvenimo sėkmė priklausytų nuo žmonių skaičiaus puotoje, tėvai, turbūt sukviestų visą pasaulį. Tačiau viskas priklauso nuo tėvų rūpesčio ir begalinės meilės savo vaikams... Rūpinkitės savo vaikais, mylėkite juos, mokykite ir veskite doros keliu!
  • Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės, Žaislai sau juokias su tėveliu kartu. Mažuti, stiebkis, auk didutis, Tavęs daug laukia nuostabių dienų
  • Lai šiandien giesmes tau suoks angelai ir džiūgaudami laimės mels. Lai debesys padangėj šoks, o vėjas už langų tau gros. Lai visi žiedai šypsosis ir švelnų aromatą skleis vien tik tau, mažyti!
  • Suskambo bažnyčios varpeliai, Laikas krikštyti vaikelį. Maži angelėliai kviečia Tapt krikščionišku piliečiu.