• info@60.lt
  • Gimtadienio sveikinimai

    Balta šarma papuošė Jūsų plaukus, Kaip greit prabego 50 vasarų žalių. Daug liepų nužydėjo, o dienos bėga ir nelaukia. Daug džiugių, linksmų,laimingų valandų.
  • Už lango ruduo, bet tavo širdyje šiandien pavasaris. Linkiu, kad visada būtum tokia, kaip šį savo gimtadienį.
  • Gimimo dienos proga tegul tau skamba pats gražiausias valsas, pati skambiausia daina. O nebylus mano žodžiai teprimena neblėstantį sveikinimą.
  • Gimimo dienos proga tegul tau skamba pats gražiausias valsas, pati skambiausia daina. O nebylus mano žodžiai teprimena neblėstantį sveikinimą.
  • Jau (penkioliką) metų praėjo, Kai supaisi lopšely maža. Jau auksinė žvaigždutė žėrėjo, Kai tarei pirmą kartą mama.
  • Teaušta šis saulėtas Gimtadienio rytas Papuoštas vaikystės žiedais!
  • Tešviečia tau saulė gimtadienio rytą. Tečiulba aistringi paukštelių balsai. Težydi ir šypsos tavoji jaunystė. Tebūna gėlėm nukloti tau keliai.
  • Būk laiminga(s) tame sapne. Kurį žmonės vadina gyvenimu. 40 metų sukakties proga Noriu palinkėti visa kas gražu ir gera, Kas atveria duris į laimę ir džiaugsmą.