• info@60.lt
  • Gimtadienio sveikinimai

    Būk kuklus, bet nesižemink, būk drąsus, bet nesikarščiuok, būk atkaklus, bet neužsispyręs, būk draugiškas, bet neapsimetęs! Su Gimtadieniu!!, būk lai imingas ir tegul išsipildo visi tavo norai!
  • Yra metuose viena diena, Kai visą dieną šypsosi saulė, O naktį krenta žvaigždės tik Tau. Yra metuose diena, Kai Tau akyse sutelpa visos gėlės ir visa as pasaulis.. Yra metuose diena, kai Tau skiriami patys gražiausi žodziai.. Tai yra Tavo Gimimo diena!
  • Sveikinu su tortadieniu, linkiu laimės, džiaugsmo, meilės, norų išsipildymo ir visko ko geriausio.. Būk laimingas!
  • Linkiu laimės ir sveikatos, sausainėlių prie arbatos, varlės koją patampyti, o patampius ją praryti
  • Gimtadienis tai šventė maloniausia, gimtadienį mes švenčiam su draugais, gimimo dieną gimę mes gyvensim, ir būsime visi kartu draugais.
  • Mes Tau Linkime, kad būtumei Laiminga, Kad niekada netrūktų saulės spindulių, Kad kelias kuriuo eisi būtų be vingių, Kad net rožės dėl tavęs žydėtų b be spyglių! O jei pavargsi - tai surask šaltinį skaidrų, Bet tokį, kad vanduo suteiktu Tau jėgų, Kad atsigėrus jo užgytų žaizdos, Būtų gera ir smagu!!
  • Tu šypsokis linksmai, Nes jaunystė šviesi. Ir neleiski jos vėjams kedent. Ir atmink, kad visi Esam žmonės maži, Tik vieną kartą atėję gyventi..
  • Tegul visi žiedai, kurie žydėjo vakar, Gėlėtu kilimu ant tavo tako klojas, Kad tu nueitum galva išdidžiai pakėlus, O mindomi žiedai bučiuotų tavo kojas. Su gimtadieniu!