• info@60.lt
  • Kalėdiniai sveikinimai

    Tegul būna pilni Jūsų namai skalsos ir santarvės, laimės ir pakantumo, o Jūsų širdys - meilės, džiaugsmo ir vilties.
  • Lai Šv. Kalėdų ramybę ilgam pasilieka Jūsų namuose, lai Naujieji, įžengė su dvyliktuoju dūžiu, tampa gera naujų metų pradžia.
  • Lai naujametinių žvakučių liepsnoje sutirpsta visos senųjų metų bėdos, o išaušęs Šv. Kalėdų rytas teatneša sėkmę, stiprybę ir viltį
  • Tegul Jums niekad nepritrūksta Džiaugsmo ir šilumos. Meilė telydi Jūsų šeimą, Jaukumas - Jūsų namus, O sėkmė - Jūsų darbą.
  • Jau snaigės šoka baltą valsą, Eglutė spindi išpuošta, Tik laukiame, kada pabels vėl Mums į duris ta valanda, Kurioj didingas metų virsmas Ir vėl nauj jus kelius nuties, Paskatins kurti, džiaugtis, dirbti, Svajoti, juoktis ir mylėti!
  • Jau snaigės šoka baltą valsą, Eglutė spindi išpuošta, Tik laukiame, kada pabels vėl Mums į duris ta valanda, Kurioj didingas metų virsmas Ir vėl naujus kelius nuties, Paskatins kurti, džiaugtis, dirbti, Svajoti, juoktis ir mylėti!
  • Ižiebkit kibirkštį vilties Šventų Kalėdų tylią naktį, Tegul Naujieji nešykštės Džiugių akimirkų, geros sveikatos. Iš vaikystės ateina Kalėdos. Paplot tėlis šienelis, Mama. Verpia tyla naktis atsisėdus, Kursto krosny ugnelę žiema. Tu, ateik mano angele baltas, Iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių. Kasdienybės pilkos nesugeltas, Atsistok po vaikystės medžiu. Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų. Tik ateik iš Kalėdų nakties. Iš vaikystės per dangų, per gojų Įsisupęs į skliautą vilties.
  • Sušilkim prie žmogiškumo - Šv. Kalėdų laužo Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi. Ir šilumos, lyg duonos atsikandę, Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.