• info@60.lt
  • Kalėdiniai sveikinimai

    Spragės pastogėje ledinės žvakės, Bus veputiniai, siaus laukuos žiema, Ir viskas pildysis, ką motina pasakė, Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.
  • Ne sniego pukas leidžiasi žemėn, Ne balti obelų žiedai - Tai angelai Kalėdų naktį, Pragydo žemėj nelauktai ! Vaikeliui gimusiam aukojam Kilniausius jausmus mūsų širdžių, Tautos kančias po kojom klojam - Išgirski balsą prispaustų. Seni ištirps lyg vandeny,
  • Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus Tą mielą Kūčių naktį šventą. Te nesibaigia džiaugsmas Jums gyvenimo brangaus Ir nepalūžkit, jeigu Nuoskaudas patirt bus lemta.
  • Lai gerovės, ir laimės Šv. Kalėdos Jums teikia Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia, Daugiausia - sveikatos, giedriausių dienų, Šeimyninės laimės ir metų ilgų.
  • Kai suskambės Kalėdiniai varpai, Ir pasakom vėl pasipuoš eglutės, Lai užsimirš kasdieniniai vargai, Ir kils dar noras žemėje pabūti.
  • Kalėdų stebuklas.. Sutemų gniūžtes į langus mėto. Kas jisai, tas keistas juokdarys? Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,- Jis tikriausiai taip ir padary ys,- Kad lėtai per visą naktį snigtų, O ryte pragystų vyturys. Aš prašau, kad meilė nepaliktų,- Ji tikriausiai taip ir padarys,- O Kalėdų žvaigždės neužgestų, Ir languos spindėtų žiburys. Aš prašau, kad mus viltis surastų- Ji tikriausiai taip ir padarys .
  • Štai ir vėl Kalėdos, štai ir vėl žiema, Te Jus laimė lydi gėrio kupina, Te žvaigžde ji šviečia ilgus dar metus, Te mylėti kviečia, laimina visus. Te nebūna niekad barnių ir gėlos, Tegul laimė šviečia visuose veiduos.
  • Štai atėjo vėl Kalėdos! Teišnyksta visos bėdos, Lai pražūva skurdo baimė, Ir visiems ateina laimė!