• info@60.lt
  • Kalėdiniai sveikinimai

    Prisiglauskim prie skubančio laiko, Jis taip dosniai metus mums suraiko. Tad uždegę šviesas ant Kalėdinio stalo, Vieni kitiem palinkėkim saulėto kelio.
  • Ateis Kalėdos ir prisilies prie visko – Prie medžio, prie akmens, Prie grumsto, duonos ir širdies. Ateis Naujieji metai. Tebus jie saulėti ir šviesūs Šakelėj eglės, vasaros daiguos, Tegul atneš, ko metų metais ieškai, Ir laimė telydės visuos darbuos.
  • Ar matei speiguotą rytą, Šalčio braižą ant langų? Ar jautei Kalėdų dvasią, Tyliai einančią pas mus? Jau žvaigždė Vakarė spindi, Laimę, džiaugsmą nešdama, Tavo norus ji išpildo, Per Kalėdų šventę šią. Su Šv. Kalėdom!
  • Tu, pažiūrėk, už lango sninga švelnumu, Ir apkabinęs save, savo draugą, nusišypsok. Tu, negailėk švelnumo paukščiui mažam, Ir pastebėjęs žvaigždę danguj, kam nors dovanok. Ir jeigu tau šiandien liūdna, būk geras, neliūdėk, Savo svajonę, laimę likimui patikėk.
  • Po eglute linkiu Jums rasti Pačių brangiausių dovanų: Jėgų pradėtus darbus tęsti, Stiprybės, polėkių, svajų, Sveikatos taurę pilnutėlę, Naujų minčių, skambių dainų, Ir įkvėpimo kibirkštėlę, Ir šypsenų – švelnių, šviesių.
  • Sušilkim prie žmogiškumo – Šv. Kalėdų laužo, Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi. Ir šilumos, lyg duonos atsikandę, Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.
  • Išmokim atleisti, išmokim pamilti, Ant angelo sparno į dangų pakilti. Uždekim širdyse Kalėdų žvakelę, Tegul ji apšviečia kiekvieną kertelę. Su šventom Kalėdom!
  • Šv. Kalėdų nuostabi naktis, Tegul išsklaido nerimą ir baimę. Tegul užgimsta vėl nauja viltis, Kuri tikėjimą gyvenimu grąžina. Tegul sugriūva ir prasmenga viskas, Kas žmogiškumo šviesą tik užstoja. Tegul Naujųjų Metų sniegas, Visas skriaudas tiktai džiaugsmu užkloja.