• info@60.lt
  • Kalėdiniai sveikinimai

    Ar norim, ar ne, bet iš šalčio delnų Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku - Taip metai iš metų, ir viskas ratu. Ar nori im - nenorim, jie neša mus vėl Į naują rytojų tikriausiai todėl, Kad viską pradėtume jau be klaidų.. Ir meilė pripildytų širdis visų!
  • Atkeliauja žiemužė balta Ir Kalėdų senelis drauge. Tad sveikinu aš Tave Su nuostabia Kalėdų švente!
  • Ūbauja miške pelėdos, nes ant nosies jau kalėdos, jeigu geras tu buvai, gausi dovanu tikrai!
  • Pažvelkit pro langą į pasaulį baltą, Uždekite žvakelę širdžiai ir akims, Atminkite vaikelį – mažą ir nekaltą Kuris šį rytą mums visiems užgims!
  • Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim Prie Švento Kūčių stalo vakare. Be pykčio, be skriaudos Su tyluma susėskim Ir taip kaskart, kasdien ir visados s. Tesklinda šiluma Ir į kasdienę būtį Ateidami visi - savi ir svetimi, Uždekime širdy po šventinę žvakutę, Pasidalindami šviesa ir ugnimi.
  • Kai mažas angeliukas, Prisiglaus prie lūpų, O basakojis sniegelis Tipens į ledinę žiemos pasaką, Praverk langą.. Jauti? Kvepia Kalėdom!
  • Kalėdų šventės nuskamba varpais, Kaip visos šventės jos ateis ir vėl praeis. Lai linksmos būna jos! Na, o Naujais Turtingi būkite idėjom ir darbais.
  • Per Kalėdas visa gausi šeima Į vieną gražų būrį susibėga. Ir nesvarbu, kad šalta, kad žiema, Kad tyliai žemė po žvaigždynais miega..