• info@60.lt
  • Velykiniai sveikinimai

    Per pievą, per lauką, per ošiančią girią, Velykos kaip paukštė giedodama skris, Ir visa, ir visa kas rudenį mirė, Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims!
  • Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių, o į tavo namus atneštų santarvę ir gerumą: Pabuskime vis si, prikelkim sielas, vien meilei, laimei būkim atviri - paspauskime rankas, užmirškim gėlą.
  • Gaivi, lyg pavasario vėjas, Alsuojanti meilės dvasia, Šviesiausioji šventė artėja Pasveikinkim ją mintyse, Sudėkim į maldą karščiausią Plakimą kiekvi ieno širdies, Su Jėzum kartu prisikelkim, Ir sielas palaima užlies.. Su Šv. Velykom!
  • Pirmieji berželiai žaliuoja, Saulutė gera, lyg mama, Margiausiais margučiais marguoja Pavasario šventė linksma. Skubėkit, vaikai, pievos šaukia. Kas gali ramus šiandien likt?! Skubėkit, gal pasiseks jums Velykų kiškutį sutikt.
  • Su saulės spinduliu pirmuoju, Su džiaugsmo šypsenom veiduos Velykų rytmetį ankstyvą Suklupsime šventos maldos, Kurią kuždės ne lūpos. Širdys Žodžius švenčiausius atkartos! Laimingi būkite sulaukę Prisikėlimo valandos!
  • Kad Velykų pyragais kvepėtų namai, kad linksmybės ir juokas klegėtu ilgai, kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia, kad širdį sušildytų švenčių šviesa. Su Šv. Velykom!