• info@60.lt
  • Velykiniai sveikinimai

    Šiandien gražus Velykų rytas, Zuikučiai laksto patvory.. Laimingi būkime šiandieną Palikę negandas toli toli.. Su Šv. Velykom
  • Striksi zuikis takučiu Kiaušinį ridena. Aišku - net krizės metu Neblogai gyvena. Pasitaikė akmenukas - Bumt! Sudužo kiaušinukas.. Linkiu, kad tavo Velykos Būtų labiau pavykę.
  • Su Atgimimo švente! Atsinaujinkime, kad šviesiomis mintimis Pradėtume naują gamtos ciklą. Gražių, prasmingų, viltingų.
  • Su mėlynom žibutėm atbudusia gamta, Su Šv. Velykom sveikinam Tave! Aleliuja!
  • Su paukščiais ir saulės gerąją šviesa, Su spindinčia krikštolo ryto rasa. Su pirmu šalpusnio kukliu žiedeliu, Su pačiu gražiausiu margučiu! Su Velykom!
  • Su Šventomis Velykomis! Linkiu, kad viskas atsinaujintų ir teiktų tikrą džiaugsmą, lyg ne tik Jėzus, bet ir tu būtum lyg ką tik prisikėlęs!
  • Sveikinu, tave, brangusis! Ir kokioj šaly bebūsi- Neužmirški tu margučių, Prisirinki dar žibučių Ir pirmyn pas savo fėją! Juk Velykos jau artėja!
  • Sveiki sulaukę šventų Velykų! Sveiki pakilę šviesiausią rytą! Sveiki išvydę stebuklą brangų! Džiaukimės, laimė visus aplankė.