• info@60.lt
  • Velykiniai sveikinimai

    Sveiki sulaukę šventų Velykų! Sveiki pakilę šviesiausią rytą! Sveiki išvydę stebuklą brangų! Džiaukimės, laimė visus aplankė.
  • Kaip giedra ir linksma tiek šviečia vilties, vien meile norėtum dainuoti, apimti pasaulį priglaust prie širdies, gerų švenčių visiems palinkėti. Su Šv. Velykom!
  • Teprisikelia mūsų širdys Supratimui, užuojautai, pakantumui, meilei.. Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!
  • Velykų šviesų rytą linkiu tau daug draugų, Kiaušiniai lai ridenas ir mirga nuo spalvų. Gražių pavasario dienų, ramybės, meilės kupinų, Šį rytą palink kėt skubu ir bučinį skruostan nešu!
  • Saulės zuikučių, gražių margučių, pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo, ryto rasos, pavasarinės aušros ir šventinės nuotaikos geros. Su Šv. Velykom! !
  • Rieda rieda kiaušinukas, ritas ritas margučiukas. Iškabinki viduriuką, rasi aukso gabaliuką, Linksmas bus pavasariukas. Su Šventomis Velykomis!
  • Ridu ridu margučiuką Atvelykio takučiu. Nupiešiau ant jo paukščiuką, Kad užtektume dainų, Kad žydėtų mūsų dienos, Darbus laimintų dangus, Kad sugriūt tų kreivos sienos, Kai tekės sėkmės medus!
  • Pražydo margučiai raudoni, žali, Velykinio stalo garbiam vidury, Kai šitiek linkėjimų, šypsenų, saulės, Lai būna palaimintas mūsų pasaulis. Šiltų Velykų!