• info@60.lt
  • Velykiniai sveikinimai

    Po džiaugsmo margutį į širdį, Po laimės margutį į mintį, Po meilės margutį į žodį, Kad šiltos Velykos pabudintų grožį.
  • Pasveikinkim bundančią žemę malda - Artėja lauktoji šviesi valanda: Lyg krištolas tyras varpų skambesys Tuoj džiugią naujieną visiems pasakys. Pasvei ikinkit bundančią žemę malda Ir būkit laimingi kasdien, visada!
  • Pavasaris žadina sielą. Jau skamba Velykų garsai. Nors pievos dar nuogos, be pienių, Tespindi margučių šimtai!
  • Nusijuokė Velykų saulė Ir nešdama linksmybę beldžias į namus. Būkit pasveikinti, brangieji, Lai teka džiaugsmas pro širdies vartus!
  • Lai šitos šventės spinduliai apšviečia jūsų sielas, Kurios, išvargintos sunkumų, barasi ant Dievo. Lai jūsų stalo šiluma sušildo artimuosius, Kurie l lyg saulės išsiilgo nuoširdžiausių žodžių. Ir lai, sudaužus kiaušinius, sudūžta visos bėdos, Sudūžta pyktis ir pagieža!
  • Kiškis bėga per laukus, Kiaušiais daužo grumstelius. Neduok dieve jie suduš – Tai Velykos liūdnos bus!
  • Kai varpai Velykų Ankstų rytą gaus, Vėl dievas malonėm Lai tave apgaubs. Džiaugsmas, meilė ir viltis Visada telydi, Atgimimo džiaugsmas Širdyje težydi!
  • Jau Velykos, jau Velykos Ir kiaušinių pilnos gryčios. Nusimarginai ir tu, Gal ne vieną , gal ne du. Tai linkiu linksmų, gražių, Tų margų dviejų dienų