• info@60.lt
  • Velykiniai sveikinimai

    Jau Velykos štai atėjo ir margučiai atriedėjo, džiaugsmo linki jums geltonas, meilės žada jums raudonas, žalias sako būkit laimingi, mėlynas - išlikit ištvermingi!
  • Sniegutis tirpsta, Žibutės žydi, Saulytė šviečia skaisčiai danguj - O šypsenėlė tavam veidely turėtų šviesti ištisus metus, Kad Velykų kiškelis atneš štų kiaušinius ne žalius.. Su pavasario švente!
  • Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies. Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!
  • Velykos, Velykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.
  • Juk dovanos pavasaris gegužę, Sugrįš vėl paukščiai, Sužydės žiedai.. Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai Širdy palieka laimę amžinai.. Su Šv. Velykom!
  • Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą, Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda. Su Šv. Velykom!
  • Šventos Velykos mus lanko jau čia, Gražiausi margučiai stuksena šalia.. Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus.
  • Per pievą, per lauką, per ošiančią girią, Velykos kaip paukštė giedodama skris, Ir visa, ir visa kas rudenį mirė, Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims!