• info@60.lt
  • Velykiniai sveikinimai

    Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių, o į tavo namus atneštų santarvę ir gerumą: Pabuskime vis si, prikelkim sielas, vien meilei, laimei būkim atviri - paspauskime rankas, užmirškim gėlą.
  • Saulė šviečia, gamta bunda, tai Velykos atidunda. Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės. Su šv.Velykom!
  • Gaivi, lyg pavasario vėjas, Alsuojanti meilės dvasia, Šviesiausioji šventė artėja Pasveikinkim ją mintyse, Sudėkim į maldą karščiausią Plakimą kiekvi ieno širdies, Su Jėzum kartu prisikelkim, Ir sielas palaima užlies.. Su Šv. Velykom!
  • Pirmieji berželiai žaliuoja, Saulutė gera, lyg mama, Margiausiais margučiais marguoja Pavasario šventė linksma. Skubėkit, vaikai, pievos šaukia. Kas gali ramus šiandien likt?! Skubėkit, gal pasiseks jums Velykų kiškutį sutikt.
  • Prisikėlimo rytas - pavasaris žemėj ir sieloj. Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui. Trims gražiems žodžiams - Tikėjimui, Vilčiai, Meilei. Sveikinu tave su šv.Velykom!
  • Su saulės spinduliu pirmuoju, Su džiaugsmo šypsenom veiduos Velykų rytmetį ankstyvą Suklupsime šventos maldos, Kurią kuždės ne lūpos. Širdys Žodžius švenčiausius atkartos! Laimingi būkite sulaukę Prisikėlimo valandos!
  • Margas margas margučiukas, Drūtas mielas smailučiukas, Pokšt per galvą per abu, Barkšt į kaktą nėr lygių. Su šv.Velykomis
  • Kai kėlėsi Jėzus gyventi - tai tam, kad gyventų žmogus, kad lemtį galėtų pakelti, sunkumams kad būt pakantus. Su šv. Velykomis!