• info@60.lt
  • Vestuviniai sveikinimai

    Mieli jaunavedžiai, Te saulė Jus visad sušildo.. Te meilė būna visada.. Te Jūsų norai išsipildo.. Te pranašas Jums laimę lemia.. Te šie žiedai Jums a amžiams lieka.. Ir dar labai, labai linkime Jums tai, Kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj..
  • Būkite laimingi, suradę vienas kitą, Būkite laimingi, kaip du žiedai pražydę, Būkite laimingi, sumainę aukso žiedus, Neškit į gyvenimą vien džiaugsmą, laimę, dainą.
  • Esat Jūs jauni abu - Gera buvo linksmintis, O dabar į dvi puses Obuolį dalinsitės, Nuo dabar abu žiedais Būsite sukaustyti, Vienas kito pakuždom Patarimo klausite. Ir dalinsitės perpus Liūdesį ir pusrytį, Jei į pusnį grius kuris - Tai abudu griūsite.. Linkime geros kloties, Ko abudu tikitės Ir mylėti taip karštai, Kaip dabar, kad mylite..
  • Mylėkit vienas kitą tyliai, Be priekaištų ir pažadų. Mylėkit taip, kaip paukščiai myli Apsvaigę nuo gimtų šilų. Tegul vienos širdies plakimą Kita šir rdis visad išgirs Ir jeigu suvedė likimas Tegul jau niekad neiškirs..
  • Laimingi būkite bendruose gyvenimo keliuose, Nors ir per kalnus jie vingiuotų. Nesidairykit atgalios, nors praeitis saldi viliotų. Ir jei kuris pasly ys kely, antram tuoj paduokit ranką. Ir vėl pirmyn, tiktai pirmyn Žinokite gyvenime suklysti daug kart tenka. Būkite laimingi!
  • Jei sieksite laimės, tai siekit kartu. Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit. Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių. Rytojun lyg pasakon ženkit.
  • Tegul gyvenimas Jums neš gražiausią dainą, Kaip paukščiai neša saulę ant sparnų. O mes šiandien pasveikinti atėjom, Ir atnešėme džiaugsmą dovanų. Ir tegul niekad Jums netrūks čia saulės, Pačių skambiausių vyturio dainų. Mes norime visą laimę iš pasaulio Padėti Jums ant virpančių delnų.
  • Mylėkite viens kitą iš širdies, Ir gelbėkite, ir ginkite viens kitą. Tiktai išėję į gyvenimo kelius, Jūs neužmirškit šito krašto. Kuriam užsiauginote e sparnus, Kuriam pažinot meilės raštą. Ir neužmirškit jūs šitų žmonių Kurie Jums laimės ir sėkmės linkėjo, Kurie Jums širdį nešė dovanų Ir į svajas įpynė Nemuno vėją. Mes linkime mylėt tvirtai viens kitą, Ir drąsiai žengti gyvenimo keliais, Sukurti gražų ir saulėtą rytą, Su meilės ir ramybės spinduliais. Juk kartais būna ir takai nelygūs, Ir apsiniaukęs rudenio dangus. Ir kartais žodžiai, lyg erškėčiai dygūs, Užtemdo tai, kas buvo taip brangu. Bet kai tvirtai mylėsite viens kitą, Ir gerbsite viens kito troškimus, Tai laimė nekviesta ir neprašyta, Kasdien pabels į Judviejų namus.