• info@60.lt
  • Vestuviniai sveikinimai

    Jei sieksite laimės, tai siekit kartu. Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit. Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių. Rytojun lyg pasakon ženkit.
  • Tegul ant jūsų bendro kelio Žiedai gražiausi pražydės. O sutuoktuvių proga linkim abiems Jums laimės didelės Tegul vienos širdies plakimą Kita širdis visad išgirs. Jeigu jau suvedė likimas Tegul jau niekad neišskirs.
  • Nuo šiol per pusę duonos riekę, Per pusę džiaugsmą, nerimą pusiau, Lai negandos už vartų pasilieka, Juk žmogų vienišą užpult lengviau. O mes kartu! M Mes drąsūs, mes laimingi Dvi žvaigždės šviečia du kartus ryškiau, Dvi upės dvigubai gilesnę vagą ūžia, Du o du takai, į platų kelią susilieja.
  • Mokėkit gimti kas dieną, kas sekundę Ir savyje išsaugoti kitus, Tegul pro šalį dienos nepradunda, Te jos ilgesnės būna už metus.
  • Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos, Kad akys, rankos, žodžiai, balsas Kasdien ieškotų džiaugsmo, šilumos.
  • O dviese juk geriau, Ir saulė šviečia maloniau, Ir gėlės žydi skaisčiau. Bet dviese ir sunkiau - Gyventi reikia jau už du, Kentėt ir džiaugtis vėl kartu
  • Suradę meilę, ją branginkit Tegu su metais ji tvirtės Ji - ne atodūsiai jausmingi Ne kuždesiai vidur nakties. Drauge gyvenimą praeinant Bus visko: vėjų ir speigų Juk meilė panaši į dainą, O ją sudėt labai sunku.
  • Branginti meilę - reik mokėti, Kas metai dvigubinti ją. Mylėti - tai ne sode sėdėti Ar dūsauti mėnulio šviesoje. Gyvenant darganos užeina Ir jas pake elt drauge reikės, Juk meilė panaši į dainą, O dainą ne bet kas sudės. Vestuvių proga linkiu kuo didesnio abipusio sutarimo ir ištikimybės