• info@60.lt
  • Vestuviniai sveikinimai

    Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui, Jūsų širdys sujungtos vienai laimei kurti. Todėl visų dienų ir metų bėgyje, Jūs saugokit viens kitą kaip did džiausią turtą. Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi, Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją, Tegul takuos obels žiedai Jums sninga, Tegul kelius Jums spinduliais nusėja... Ir saugokite židinį bendros ugnies, Kad vėjai svetimi neišblaškytų.
  • Tegul ant jūsų bendro kelio Žiedai gražiausi pražydės. O sutuoktuvių proga linkim abiems Jums laimės didelės Tegul vienos širdies plakimą Kita širdis visad išgirs. Jeigu jau suvedė likimas Tegul jau niekad neišskirs.
  • Nuo šiol per pusę duonos riekę, Per pusę džiaugsmą, nerimą pusiau, Lai negandos už vartų pasilieka, Juk žmogų vienišą užpult lengviau. O mes kartu! M Mes drąsūs, mes laimingi Dvi žvaigždės šviečia du kartus ryškiau, Dvi upės dvigubai gilesnę vagą ūžia, Du o du takai, į platų kelią susilieja.
  • Mokėkit gimti kas dieną, kas sekundę Ir savyje išsaugoti kitus, Tegul pro šalį dienos nepradunda, Te jos ilgesnės būna už metus.
  • Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos, Kad akys, rankos, žodžiai, balsas Kasdien ieškotų džiaugsmo, šilumos.
  • O dviese juk geriau, Ir saulė šviečia maloniau, Ir gėlės žydi skaisčiau. Bet dviese ir sunkiau - Gyventi reikia jau už du, Kentėt ir džiaugtis vėl kartu
  • Suradę meilę, ją branginkit Tegu su metais ji tvirtės Ji - ne atodūsiai jausmingi Ne kuždesiai vidur nakties. Drauge gyvenimą praeinant Bus visko: vėjų ir speigų Juk meilė panaši į dainą, O ją sudėt labai sunku.
  • Branginti meilę - reik mokėti, Kas metai dvigubinti ją. Mylėti - tai ne sode sėdėti Ar dūsauti mėnulio šviesoje. Gyvenant darganos užeina Ir jas pake elt drauge reikės, Juk meilė panaši į dainą, O dainą ne bet kas sudės. Vestuvių proga linkiu kuo didesnio abipusio sutarimo ir ištikimybės