• info@60.lt
  • Vestuviniai sveikinimai

    Jau likimas Jums žiedus sumainė, Jau prisiekta mylėt amžinai. Tegul būna graži Jūsų meilė, Tegul gimsta Jums gražūs vaikai. Tad dalinkitės Judu varga ais, Ir laimės mažyte dalele. Viską, viską dabar jau perpus, Visą ilgą gyvenimo kelią
  • Kai eisit, eikit tik kartu per žemę Siaurais takeliais eikit kur šviesiau Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų Lašelį laimės gerkite pusiau.
  • Dvi širdys kaip viena lai plaka, Tenedreba audroj ir vėjyje, Suraskite į laimę taką, - Drauge žygiuodami, Jaunieji.
  • Tegul ant Jūsų bendro tako žiedai gražiausi pražydės, O sutuoktuvių proga linkim Abiem daug laimės didelės.
  • Būkit laimingi vienam pasauly, Ant vieno kelio, po vieną saulę Meilę branginkit, laimę apginkit žiedais žydėkit, žiedus auginkit. Būkit laimingi.
  • Jeigu eisit, eikit dviese Susikibkite tvirčiau, Taip kely rečiau pargriūsit Ir nueisite tiesiau. Lai virš jūsų šviesaus lango Tamsūs debesys neskland do, Kaip kad mėgsta jie sklandyt Ir lai gandras jus aplanko, Kaip kad mėgsta aplankyt... Nesipykit, nesibarkit, kaip kad būna kitą syk.
  • Būkite vienas kitam saulė - ji kelia nušviečia. Būkite vienas kitam rasa - ji dulkės nuo kaktos nušluosto. Būkite vienas kitam vandeniu - jis ištrošk kusį pagirdo. Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų
  • Tegul niekad neišblėsta krūtinėj jausmai, Tegul bendri jums būna vargai ir džiaugsmai ir net tada,kai meilė mašinos reguliuos Mes tikime,kad jūsų mei ilė žydės be paliovos Kai būdami senukai sapnuosit anūkus Su meile prisiminkit praėjusius laikus. Mes vėl visi suplauksim į jūsų vestuves: Pirma į Sidabrines,vėliau į auksines. Gyvenimas tebūna ilga, šviesi daina ir laimė tikra - lyg taurė sklidina