• info@60.lt
  • Mamos dienos sveikinimai

    Ačiū tau, mamyte, Kad esi geriausia, Kad visam pasauly Man pati brangiausia. Tavo rūpestėlis Šildo kaip ugnelė Niekas tavo rankų Man pakeist negali.
  • Mamyte, Tu šilta Saulytė dieną blausią. Tu - pievoj atrasta Gėlytė raudoniausia! Galiu Tau daug vardų Šiandieną sumanyti. Gražesnio nerandu Už mieląjjį - Mamytė.
  • Mamyte, mama, mama Šaukiu tave vardu, Tu nuostabioji mama Geriausia iš visų. Tu plaukus man šukuoji, Rengi mane gražiai. Aš myliu tave tokią, Kokia v visad buvai. Bet aš gi jau užaugau Iš tų mažų dienų, Nereikia manęs rengti, Nereik šukuot plaukų. Vistiek aš tave myliu, Mylėsiu amžinai. Juk tu mamyte mano, O mes tavo vaikai.
  • Mama, nešuosi aš pasakas tavo Ir lopšines, dainas slepiu širdyje. Aš bučiuoju kiekvieną raukšlelę. Rūpesčių antspaudas tavo veide. Juk tai tavo bemiegės naktelės, Kai ant rankų pavargus supai. Juk tai mano vargai, Tapę tavo vargeliais. Mažosios sėkmės, Tavaisiais džiaugsmais.
  • Mamyte, tu išmokei mus žengti pirmąjį žingsnį rūpestingai globodama mūsų trapiuosius sparnus. Tu pirma mums parodei saulės spindulį, šiltą šypseną už žkerėjai veidus mūsų. Tu išmokei mus dirbt ir mylėti skausmą ir vargą dalintis per pus. Tu pirmoji nušluostei mums ašarą, kai suklupom nužengę toli ir parodei tiesiausią gyvenimo kelią, kuriuo einam dabar mes visi.
  • Miela mūsų mama esi tarsi saulė, Tavo veidas šviečia lyg ryto rasa. Ir pati geriausia visame pasaulyje, Nes tokia šioj žemėj tiktai viena.
  • Atleisk man mama, Kad per greit užaugau, Kad vis rečiau beužsuku namo, Ateiki mama į vaikystės lauką Iš ten ir aš į svajones bridau. Ir kaspiną įrisk k į plaukus, Kad dovanu nupirkčiau tau. Ateiki mama, kai išskridę gulbės Mums plunksnas atminčiai numes. Ir mes lyg paukščiai grįšime apstulbę Vos atpažinę byrančias vyšnias. Ateiki mama, kai kiti nelaukia, Nes užaugę mes tavo vaikai.
  • Tu lyg jūra gili, Tartum toliai žali.. Tu viena mums esi- Mama mūsų brangi..