• info@60.lt
  • Mamos dienos sveikinimai

    Tava širdis mums reikalinga, Mama, Ir ašara, ir lūpų šypsena. Vaikystės žiedus garbanos šios mena, Nors, Mama, tu kaip obelis balta.
  • Tu pirmoji pasveikinai mus su tekančia saule, Tu pirmoji pabučiavai mūsų akis, lūpas. Tu palinkėjai gyventi laimingai. Mama, Tu - mūsų šviesos spindu ulys. Tavo laimė - mes, Tavo vaikai. Tegul Tavo akys mato tik šviesą, Tegul širdis sutalpina pavasarius ir vasaras, Tegul niekada nepavargsta rankos, Išmokiusios mus sėti ir auginti, Glostyti ir pakelti. Linkime gyventi Tau tiek ilgai, Kad Tavo amžiaus pavydėtų net medžiai.
  • Tamsią vėjuotą naktį man vėl neramu, Aš prisimenu savo mamytę, Ir tyliai nuotrauką prie širdies glaudžiu. Prisimenu savo vaikystę, Lopšinę kurią dain navai, Aš sugrįšiu pas tave mamyte būtinai, būtinai. Įėjusi į savo trobelę, Pajusiu gaivų kvapą gimtųjų kraštų, Apkabinsiu tave miela mama, Aš dažnai tavęs pasiilgstu. Aš sugrįšiu. Sulauk manęs mama.
  • Už viską tau dėkojam, Mama, Tu mūsų laimė, džiaugsmas ir viltis. Kai tu drauge, mums visad būna gera, Ir niekad nebaisi jokia lemtis. Prisimenam, kaip tavo rankos švelnios Galvelę glostė, gynė nuo skriaudų, Kaip šildantis ir mielas tavo delnas Mums šluostė ašaras nuo užverktų akių
  • Tau, mamyte, dėkoju už viską: Už gerumą ir tą rūpestėlį. Na ir kas, kad šerkšnas plaukuose, Juk šalna dar širdies nesugėlė. Kaip gerai, kad esi tu pasauly, Kad galiu prie tavęs prisiglausti, Tu vienintelė moki suprasti, Tu vienintelė moki atjausti.
  • Tava širdis mums reikalinga, Mama, Ir ašara, ir lūpų šypsena. Vaikystės žiedus garbanos šios mena, Nors, Mama, tu kaip obelis balta.
  • Mes laimės palinkėsim, Kantrybės, nuolankumo Ir meilės amžinos... Nei liūtys rudeninės, Nei šiaurės vėjo gūsiai Tavų namų jaukumo Tegul neblaško niekados!
  • Tau iš širdies sveikatos, laimės palinkėsim, Žieduotos nuotaikos ir metų tau šviesių, Kad tartum rožės nuostabiai žydėtum, Per sunkų darbą pelnęs pagarbą visų.